Spara verktygsnummer till nästa uppstart

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 152
Joined: Mon Mar 06, 2017 10:08 am

Spara verktygsnummer till nästa uppstart

Post by admin » Tue Sep 05, 2017 1:07 pm

Lägg till följande rader i M99998 och M99999 för att spara och hämta verktygsnummer samt verktygshöjd vid omstart.

OBS för att kunna ladda verktygshöjden vid start deaktiveras nödstopp i programmet temporärt, använd med försiktighet och på egen risk!
Nödstoppet i en maskin bör heller aldrig vara beroende av mjukvaran utan ett nödstopp ska bryta strömmen till servon och spindel oavsett vad mjukvaran hittar på.


För att spara lägg till i M99999:

Code: Select all

//Save on exit
exec.Callbutton(168); //Apply
exec.Wait(100);
exec.Callbutton(167); //Save

int CurrentTool = exec.Getcurrenttool(); //Hämta nuvarande verktyg
string CurrentToolString = CurrentTool.ToString(); //Konvertera till string
exec.Writekey("JB CNC", "CurrentTool", CurrentToolString); //Skriv till profil
För att ladda igen vid nästa uppstart lägg till i M99998:

Code: Select all

string CurrentToolString = exec.Readkey("JB CNC", "CurrentTool", "0");

exec.Estopin= false; //inaktiverar estop
int CurrentTool = Convert.ToInt32(CurrentToolString);
exec.Setcurrenttool(CurrentTool);
exec.Code("G43 H"+CurrentTool); // Load current tool offset
exec.Estopin= true; 
Makrona skriver till din profil där alla andra inställningar sparas (default: Default.pro) och lägger till en ny kategori: JB CNC och värdet: CurrentTool
Detta kan användas till att även spara andra saker.
-------------------------
Johan Brundin
JB CNC & Linear Components

Post Reply