Automatisk verktygsmätning

Post Reply
admin
Site Admin
Posts: 152
Joined: Mon Mar 06, 2017 10:08 am

Automatisk verktygsmätning

Post by admin » Tue Sep 05, 2017 1:13 pm

Makro för mätning av verktyg på fast mätstation, längden läggs in i verktygsregistret, fungerar även om man bara kör med ett verktyg men fungerar inte om Tool = 0, så kom ihåg att byta till tex verktyg 1 vid varje uppstart, alternativt lägg till koden för att spara verktygsnumret till nästa uppstart som finns info om i en annan tråd.

Code: Select all

//Simple Probe for setting tool offset
//This routine probes in negative Z at the current XY location
//Z offsets for G54 to G59 are then re-written to the new Z0

double ZRetractHeight = -1; //Height above Z0 to which probe will retract
double CoarseRate = 500; //Feedrate for initial probing
double FineRate = 50; //Feedrate for fine probing
double Zmin = -200; //maximum probing distance
 
double PlateThickness = 0; //thickness of the probing plate
double MaterialOffset = 0; //compensation for part thickness

double CombinedOffset = 0;

int Currenttoolvariable = exec.Getcurrenttool();
double Zmachposvariable = 0;
double XToolSetPos = 80.05;
double YToolSetPos = -27.68;
double ZSafePos = -1;


if(!exec.GetLED(56)||!exec.GetLED(57)||!exec.GetLED(58)) // If machine was not homed then it is not smart to do this, stop here...
{
 MessageBox.Show("The machine was not yet homed, home the machine before setting Z-zero");
 exec.Stop();
 return;
}
if(Currenttoolvariable == 0) // Tool cannot be zero
{
 MessageBox.Show("Current tool cannot be zero");
 exec.Stop();
 return;
}

exec.Code("G53 G0 Z" + ZSafePos); // Move to Z0 position
while(exec.IsMoving()){}
exec.Wait(200);

exec.Code("G53 G0 X" + XToolSetPos); // Move to X position
while(exec.IsMoving()){}
exec.Code("G53 G0 Y" + YToolSetPos); // Move to Y position
while(exec.IsMoving()){}
exec.Wait(200);

exec.Code("G91 G31 Z" + Zmin + "F" + CoarseRate); // Probe Z quickly to get rough height
while(exec.IsMoving()){}
exec.Wait(200);

exec.Code ("G00 Z" + 1.3); // Retract .05" above the plate
while(exec.IsMoving()){}
exec.Wait(100);

exec.Code("G31 Z" + Zmin + "F" + FineRate); // Probe Z slowly for better resolution
while(exec.IsMoving()){}
exec.Wait(200);

Zmachposvariable = exec.GetZmachpos();
// Zmachposvariable = Zmachposvariable - Zmachposvariable - Zmachposvariable;

if(Currenttoolvariable == 1) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 196);
 AS3.Validatefield(196);
}
if(Currenttoolvariable == 2) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 197);
 AS3.Validatefield(197);
}
if(Currenttoolvariable == 3) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 198);
 AS3.Validatefield(198);
}
if(Currenttoolvariable == 4) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 199);
 AS3.Validatefield(199);
}
if(Currenttoolvariable == 5) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 200);
 AS3.Validatefield(200);
}
if(Currenttoolvariable == 6) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 201);
 AS3.Validatefield(201);
}
if(Currenttoolvariable == 7) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 202);
 AS3.Validatefield(202);
}
if(Currenttoolvariable == 8) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 203);
 AS3.Validatefield(203);
}
if(Currenttoolvariable == 9) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 204);
 AS3.Validatefield(204);
}
if(Currenttoolvariable == 10) // Write tool offset depending on current tool
{
 AS3.Setfield(Zmachposvariable, 205);
 AS3.Validatefield(205);
}
exec.Wait(100);
exec.Code("G43 H" + Currenttoolvariable); // Hämta ny tool offset

exec.Wait(200);

exec.Code ("G53 G00 Z" + ZRetractHeight); //Retract Z axis
while(exec.IsMoving()){}
exec.Wait(200);
exec.Code ("G90");

exec.Wait(100);
exec.Callbutton(168); //Apply
exec.Wait(100);
exec.Callbutton(167); //Save
-------------------------
Johan Brundin
JB CNC & Linear Components

Post Reply