Val av kablar till CNC-maskin

Post Reply
premcomp
Posts: 4
Joined: Fri Mar 16, 2018 12:41 am

Val av kablar till CNC-maskin

Post by premcomp » Mon Jan 23, 2023 3:22 pm

Hej Johan,

Kanske kan detta vara av intresse även för andra. Jag undrar lite kring val av kabel vid bygge av CNC-maskin, vi kan ta din 1x1m då den liknar mitt bygge. Har googlat runt men det verkar finnas olika skolor med helt olika åsikter om detta.

Jag har tittat på infon du skrivit om de kablar du säljer och försökt sammanfatta:

Spindel: Skärmad kabel
Matning hybridservon: Oskärmad kabel
Signaler hybridservon: Skärmad kabel
(Alternativt stegmotorer: Oskärmad kabel)
Induktiva givare: Oskärmad kabel

Vill du förklara lite kring vad som styr detta?

Som jag förstått det används skärmade kablar endast för att hindra att störningar avges från kabeln, inte för att skydda den skärmade kabeln från störningar utifrån?

Om maskinen monteras på ett stålstativ, är det ok att ta jord från stickproppen, ansluta till benstativet och sedan ansluta de olika kablarnas skärmar till detta på olika punkter? Eller vill man göra detta i elskåpet?

Kan du lägga upp några bilder på hur du brukar göra?

admin
Site Admin
Posts: 197
Joined: Mon Mar 06, 2017 10:08 am

Re: Val av kablar till CNC-maskin

Post by admin » Tue Jan 24, 2023 8:17 am

Hej!
Jag är ingen expert på skärmning av kablar men jag kan dela med mig av det jag vet och har erfarenhet av :)
skärmningen dämpar störningar från bägge hållen, både ut och in i kabeln, den är som ett nät och det spelar ingen roll vilket håll störningarna kommer i från.
Det är inte fel att ha skärmade kablar även på matningen av stegmotorer men enligt min erfarenhet så stör de inte tillräckligt mycket för att det ska vara värt de extra pengarna och jobbet att använda skärmat.
Kabel från frekvensaren till spindelmotorn stör dock något kopiöst om man inte använder skärmat.
Encoderkabel från hybridservon och andra servon går ofta på 5v och det är ofta långa kablar och de blir då väldigt känsliga för störningar så där är det viktigt att skydda dem.
Induktiva givare går ofta på 24v och är ofta inte så känsliga om inte ingången de är kopplade till är väldigt känslig.
Man kan ofta lösa mindre störningsproblem med en ferritring som man lindar kabeln ett eller två varv genom, eller sådana man knäpper på som brukar sitta på usb-kablar.

Angående jordningen av skärmen.
Det beror på vart störningarna skapas, tex om det är frekvensomriktaren så vill man koppla skärmen till den och inte till stativet så att störningarna letar sig tillbaka snabbaste vägen till dit de kom från.
Vanligtvis är det så man gör med alla skärmade kablar att man endast kopplar dem till en jordpunkt i styrskåpet men det kan finnas undantag om man tex har en massa störningar från en plasmaskärare, då vill man förmodligen hellre att störningarna ska ta sig tillbaka till plasman istället för att ta omvägen in i styrskåpet så då kan man koppla skärmen till maskinen istället och sedan jorda maskinen till plasmans jord.
Men det roliga med störningar är att det kan likväl fungera bättre om man gör tvärt om vad som verkar vara logiskt så man får prova sig fram ibland.

Det är lite dåligt med bilder men vi brukar göra så här:
Kabel till spindel: Löda på en jordkabel på skärmen och klämma ihop den med kabelns jordledare och koppla båda till frekvensomriktarens jord.
Kabel till encodrar om det inte finns någon plint på drivaren: Skala så långt det behövs på kabeln och separera skärmen från de andra ledarna, tvinna ihop den, på med krympslang och koppla den till en jordplint.
-------------------------
Johan Brundin
JB CNC & Linear Components

Post Reply